بچه لاک پشت های جزیره قشم روانه دریا شدند

مدیر میراث طبیعی و ژئوپارک منطقه آزاد قشم گفت: بچه لاک پشت های تازه متولد شده پوزه عقابی در این جزیره روانه آب های خلیج فارس شدند.

به گزارش خبرگزاری قشم - ایرنا، سید محمد هاشم داخته گفت: همزمان با تولد بچه لاک پشت های پوزه عقابی در روستای شیب دراز قشم، ورود این گونه کمیاب از خزندگان دریایی به آب های خلیج فارس نیز آغاز شده است.

وی با اشاره به وجود افزون بر هفت هزار تخم لاک پشت در سواحل روستای شیب دراز قشم افزود: متاسفانه آمار امسال تخم گذاری این گونه از لاک پشت های نادر در جزیره قشم در مقایسه با سال گذشته، 23 درصد کاهش یافته است.

به گفته مدیر میراث طبیعی و ژئوپارک منطقه آزاد قشم، صید غیرمجاز صیادان، تخریب سواحل و افزایش ساخت و ساز ها در کنار ساحل که باعث شلوغی و افزایش آلودگی نوری در محل تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی می شود، از مهمترین عوامل کاهش تخم گذاری این گونه از خزندگان نادر محسوب می شود.

داخته گفت: هر لاک پشت ماده پوزه عقابی در زمان تخم گذاری بین 40 تا 100 تخم می گذارد و در سال جاری افزون برهفت هزار تخم این خزنده توسط نیروهای مدیریت میراث طبیعی و ژئوپارک قشم با مشارکت جامعه محلی روستای شیب دراز با هدف تولد بچه لاک پشت ها در محل امن و در ماسه های ساحل روستا دفن شد.

وی گفت: بچه لاک پشت های پوزه عقابی از اواسط خرداد ماه هر سال تا اواخر تیر ماه سر از تخم در آورده و بلافاصله روانه دریا می شوند.

لاک پشت های پوزه عقابی قشم جزو هفت گونه لاک پشت های دریایی شناخته شده در آب های جهان محسوب می شوند که همه ساله از طریق آب های آزاد وارد آب های خلیج فارس می شوند و در محل سایت روستای شیب دراز در 70 کیلومتری جنوب شهر قشم اقدام به تخم گذاری می کنند
.