برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت

برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت برگزاری سمینار یونیسف در مرکز آموزشی سورینت

سمینار یونیسف، به میزبانی استان هرمزگان با موضوع بررسی مسائل و مشکلات جوانان و نوجوانان، در تاریخ 27 و 28 فروردین ماه 93، در مرکز آموزشی سورینت برگزار شد.

خواندن 4277 دفعه